Świece japońskie – zasłona ciemnej chmury

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – zasłona ciemnej chmury

Zasłona ciemnej chmury jest formacją występującą w trendzie wzrostowym. Składa się z długiej białej świecy, która pokazuje, że „byki” mają się dobrze. Otwarcie kolejnej świecy następuje powyżej zamknięcia świecy pierwszej, co świadczyłoby o dobrej kondycji trendu. Niestety, ceny zaczynają spadać i zamknięcie następuje poniżej środka białej świecy. Świeca łączona powstała z obu świec, daje nam obraz spadającej gwiazdy, a więc ma negatywną wymowę. Sugeruje zakończenie trendu wzrostowego.

świeca łączona. 3

Rys. Zasłona ciemnej chmury. Zamknięcie drugiej świecy poniżej środka pierwszej świecy.

zasłona ciemnej chmury. 5

Rys. Zasłona ciemnej chmury w praktyce.

Jak widzimy na wykresie po utworzeniu się formacji ciemnej chmury nastąpiły  spadki, które wyhamowały na średniej  rosnącej. Bardzo często po silnych spadkach następuje odreagowanie. W tym przypadku było ono niewielkie i po przełamaniu średniej nastąpiło gwałtowne przyspieszenie spadków.

zasłona ciemnej chmury. 4

Rys. Zasłona ciemnej chmury. Zamknięcie drugiej świecy powyżej środka pierwszej świecy.

Jeżeli ceny nie zejdą poniżej środka białej świecy to świeca łączona ma o wiele krótszy cień i większy korpus. Jej wymowa będzie mniej pesymistyczna i wymaga potwierdzenia kolejną czarną świecą.

zasłona ciemnej chmury. 6

Rys. Zasłona ciemnej chmury w praktyce.

Często w takich przypadkach dochodzi do utworzenia się trendu horyzontalnego na wysokim poziomie cen.

zasłona ciemnej chmury. 7

Rys. Zasłona ciemnej chmury w praktyce.

Zajęcie pozycji krótkiej na podstawie zasłony ciemnej chmury, zmusza nas do postawienia „stop losu” powyżej szczytu świecy łączonej, który jest silnym punktem oporu. Zawsze jednak może dojść do jego przełamania, a więc do zniesienia negatywnej wymowy formacji.