Świece japońskie – wierzchołek ostatniego objęcia

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – wierzchołek ostatniego objęcia

Wierzchołek ostatniego objęcia to formacja identyczna jak formacja objęcia hossy lecz pojawiająca się w trendzie wzrostowym.

wierzchołek ostatniego objęcia

Rys. Wierzchołek ostatniego objęcia.

Układ łączony dwóch świec tworzy formację wisielca, a więc formację o pesymistycznym zabarwieniu. Już pierwsza czarna szpulka świadczy, że rynek jest na rozdrożu i trend wzrostowy może ulec załamaniu. Potwierdzeniem tego stanu jest otwarcie poniżej czarnej szpulki sugerującej dalsze spadki. Jednak byki zbierają siły i wynoszą ceny powyżej szpulki.

wierzchołek ostatniego objęcia. 1

Rys. wierzchołek ostatniego objęcia w praktyce.

Z przebiegu sesji widać jak ostrożny musi być inwestor podejmujący decyzje inwestycyjne na podstawie tej formacji. Po silnych wzrostach rynek przeszedł w trend boczny podczas, którego „niedźwiedzie”doprowadziły do przełamania trendu głównego. Jednak siła kupujących była tak duża, że na jednej z sesji nastąpiło otwarcie potężną „luką” doprowadzając ceny w rejon oporu. Przypominam, że dla jednych inwestorów linią oporu będą ceny zamknięcia, a dla innych ceny najwyższe (cenę najwyższą zaznaczyłem na wykresie). Po tak silnym otwarciu nastąpiła walka kupujących ze sprzedającymi zakończona szpulką. Po niej pojawiła się kolejna czarna szpulka, a następnie długi biały korpus, które utworzyły formację wierzchołka ostatniego objęcia.   W większości przypadków jest to ostatni zryw „byków” i na kolejnych sesjach ceny spadają potwierdzając załamanie trendu, a wierzchołek ostatniego objęcia staje się obszarem oporu. Jednak długi biały korpus powinien zmuszać nas do głębokiego namysłu, gdyż siły „byków” są bardzo duże, o czym świadczy początek następnej sesji. Końcówka sesji należała jednak do „niedźwiedzi” sprowadzając ceny w rejon formacji, a kolejne sesje spadkowe potwierdziły jej ważność. Jeżeli ceny zaczną spadać i zajmiemy pozycje na spadki  „Stop los” stawiamy powyżej najwyższego punktu białej świecy.