Świece japońskie – spadająca gwiazda

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – spadająca gwiazda

Świecę złożoną z długiego górnego cienia i małego korpusu nazywamy spadającą gwiazdą. (bez korpusu -nagrobkiem)

spadająca gwiazda .

Rys. Spadająca gwiazda i nagrobek.

Spadająca gwiazda ma wybitnie negatywny charakter w trendzie wzrostowym na mocno wykupionym rynku. Wymowa tej świecy jest tym silniejsza im dłuższy cień. Świadczy to o tym, że po silnym wzroście „niedźwiedzie” są w stanie w szybkim tempie ściągnąć ceny w pobliże otwarcia. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej należy jednak pamiętać, że formacja ta powstaje w trendzie wzrostowym. „Byki” mogą więc podjąć próbę kontynuacji dalszych wzrostów. Jeżeli więc decydujemy się na zajęcie pozycji „krótkiej”, należy postawić stop los powyżej górnego końca cienia.

spadająca gwiazda 1

Rys. Spadająca gwiazda w silnym trendzie wzrostowym.


spadająca gwiazda 2

Rys.  Spadająca gwiazda na początku trendu wzrostowego.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej należy jednak pamiętać, że formacja ta powstaje w trendzie wzrostowym. „Byki” mogą więc podjąć próbę kontynuacji dalszych wzrostów. Jeżeli więc decydujemy się na zajęcie pozycji „krótkiej”, należy postawić stop los powyżej górnego końca cienia. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na  spadającą  gwiazdę, która utworzyła się  na początku trendu wzrostowego. Jak widzimy na wykresie po gwałtownych spadkach  nastąpiło uspokojenie rynku, a następnie rynek otworzył się luką (w tym przypadku luka startu).  Jednak już w trzecim dniu powstała   spadająca gwiazda, po której ceny zaczęły spadać, lecz zatrzymały się powyżej luki i z powrotem zaczęły rosnąć. Pomimo, że spadająca gwiazda stała się strefą oporu, to jednak udało się ją pokonać. Wszyscy inwestory grający na spadki, którzy nie postawili „stop losu” poniosą straty.

spadająca gwiazda w trendzie spadkowym

Rys. Spadająca gwiazda, której cień naruszył linię trendu spadkowego.

spadająca gwiazda w trendzie spadkowym 1

Rys. Spadająca gwiazda, której cień naruszył spadającą średnią ruchomą.

 Zapowiedzią kontynuacji spadków jest spadająca gwiazda, której cień naruszył linię trendu spadkowego lub spadającą średnią ruchomą.