Świece japońskie – harami

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – harami

Układ dwóch świec bez względu na kolor, w którym pierwszy długi korpus obejmuje szpulkę (lub doji) nazywamy harami (lub krzyżem harami).

formacja harami

Rys. Formacja harami i krzyż harami.

Formacja zapowiada załamanie się zarówno trendu spadkowego jak i wzrostowego. Pomimo dopuszczenia w formacji wszystkich możliwych kombinacji kolorów, to jednak bardziej wiarygodne są formacje składające się z długiej czarnej świecy i szpulki  dowolnego koloru w trendzie wzrostowym

formacja harami. 1

Rys. Harami  i krzyż harami w trendzie wzrostowym.

oraz  z długiej białej świecy i szpulki dowolnego koloru w trendzie spadkowym.

formacja harami. 2

Rys. Harami i krzyż harami w trendzie spadkowym.

Powodem są długie świece, które świadczą o rosnącej sile popytu w trendzie spadkowy i podaży w trendzie wzrostowym. Wiarygodność formacji jest większa, zarówno w trendzie spadkowym, jak i wzrostowym jeśli szpulka znajduje się blisko środka długiej świecy.

formacja harami.4

Rys. Harami niskiej ceny

Jeśli w trendzie spadkowym szpulka znajduje się blisko dna pierwszej świecy (tz. harami niskiej ceny), to najprawdopodobniej ukształtuje się trend boczny.

formacja harami.5

Rys. Harami wysokiej ceny ceny

Z analogiczną sytuacją będziemy mieli do czynienia w trendzie wzrostowym. Szpulka w pobliżu maksimum długiej świecy (tz. harami wysokiej ceny), świadczy o prawdopodobnej konsolidacji.

formacja harami.6

Rys. Harami wysokiej ceny w praktyce.

formacja harami. 7

Rys. Harami w trendzie wzrostowym.

Japończycy uważają, że prawdopodobieństwo zwrotu na rynku rośnie, jeśli korpus pierwszej świecy obejmuje szpulkę wraz z jej cieniami.

Część analityków japońskich traktuje harami jako formację okresu przejściowego. Jeżeli kolejne sesje zamkną się powyżej (poniżej) długiej świecy to należy traktować ją jako formację kontynuacji.

Potwierdzeniem załamania się trendu spadkowego będzie wzrost cen powyżej długiej świecy, a trendu wzrostowego poniżej długiej świecy.

Przy zajmowaniu pozycji „długiej” w trendzie spadkowym, linią obrony powinien być najniższy punkt formacji oraz najwyższy punkt formacji w trendzie wzrostowym przy zajmowaniu pozycji „krótkiej”.