Świece japońskie – gwiazda wieczorna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – gwiazda wieczorna

Formacja składa się z trzech świec i zapowiada silne odwrócenie trendu wzrostowego. Pierwsza, długa biała świeca jest bardzo optymistyczna, sugeruje dalsze wzrosty. Jeszcze bardziej optymistyczny jest początek kolejnego notowania, ponieważ otwarcie następuje powyżej zamknięcia białej świecy. Niestety, notowania stają w bezruchu i na zakończenie notowań pojawia się szpulka ( biała lub czarna) lub doji.

gwiazda wieczorna

Rys. Gwiazda wieczorna doji i gwiazda wieczorna.

Często w tej fazie dochodzi do gwałtownego wzrostu wolumenu ( dystrybucja). Jest to typowe zjawisko dystrybucji z jakim mamy do czynienia w okolicach rynkowych maksimów. Zakończeniem formacji jest długa czarna świeca, której otwarcie następuje poniżej korpusu drugiej świecy, a jej zakończenie powinno głęboko wniknąć poniżej połowy korpusu białej świecy. W jej wyniku w formacji łączonej powstaje spadająca gwiazda  o długim cieniu i małym korpusie, która jak już mówiliśmy ma bardzo pesymistyczną wymowę.

gwiazda wieczorna

Rys. Gwiazda wieczorna w praktyce.

Jeżeli jednak zakończenie kolejnych notowań nastąpi powyżej połowy czarnej świecy, która stanowi trzecią część gwiazdy wieczornej, to formacja traci negatywny charakter. Potwierdzeniem dalszych wzrostów jest przełamanie najwyższego punktu formacji, który powinien pełnić funkcję linii oporu. Zajęcie pozycji „krótkiej” lub zamknięcie pozycji „długiej” powinno nastąpić po uformowaniu się trzeciej, czarnej świecy. „Stop los” należy postawić powyżej najwyższego punktu formacji. Formację z drugą świecą doji nazywamy gwiazdą wieczorną doji.

gwiazda wieczorna.1

Rys. Zapadająca się gwiazda doji.

Jej odmianą jest znak wielkiego spadku ( zapadająca się gwiazda doji). W tej formacji doji tworzy lukę poniżej a nie powyżej pierwszego korpusu. Jest to formacja o bardzo pesymistycznej wymowie, gdyż wzmacnia ją luka spadkowa pomiędzy pierwszą a drugą świecą.