Świece japońskie – gwiazda poranna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – gwiazda poranna

Formacja gwiazdy porannej pojawia się w trendzie spadkowym i zapowiada wzrosty. Na formację składają się trzy świece. Pierwszym elementem jest duża czarna świeca. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą poranną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży. Trzecim elementem jest biały korpus, nie stykający się z drugą świecą i przenikający głęboko w pierwszą czarną świecę, będący sygnałem rosnącej siły byków.

gwiazda poranna.

Rys. Formacja gwiazdy porannej doji i gwiazdy porannej .

gwiazda poranna. w praktyce

Żeby formacja była wiarygodna zamknięcie ostatniej świecy powinno wypaść powyżej połowy pierwszej świecy. Często w tej fazie dochodzi do gwałtownego wzrostu wolumenu ( akumulacja). Jest to typowe zjawisko z jakim mamy do czynienia w okolicach rynkowych minimów.

gwiazda poranna.w praktyce 1.

Rys. Formacja gwiazdy porannej w rejonie wsparcia.

Ostrzeżeniem przed załamaniem formacji jest spadek poniżej połowy białego korpusu, który stanowi ostatnią część gwiazdy wieczornej, a potwierdzeniem zniżka poniżej najwyższego punktu formacji. Siłę formacji, która pojawia się w rejonie wsparcia  możemy zobaczyć na powyższym wykresie. „Niedźwiedziom” udało się z ciągnąć ceny poniżej środka białej świecy, ale ył to ich ostatni zryw. Kolejny długi korpus pokazuje siłę „byków”. Pamiętać jednak należy aby „stop los” postawić poniżej najniższego punktu świecy łączonej.