Świece japońskie – formacja przenikania

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – formacja przenikania

Formacja przenikania  składa się z dwóch świec – pierwszej długiej czarnej i drugiej białej, która powinna wniknąć głęboko powyżej środka świecy białej.

formacja przenikania.4

Rys. Formacja przenikania.

Świeca łączona ma niewielki korpus i długi dolny cień, swym wyglądem jest zbliżona do młota. Jej wymowa jest więc bardzo optymistyczna i zapowiada wzrosty.Ocena formacji przenikania jest taka sama jak zasłony ciemnej chmury z tą różnicą ze jest zwiastunem końca trendu spadkowego.

formacja przenikania.5

Rys. Formacja przenikania w praktyce.

Formacja przenikania staje się często strefą wsparcia w przypadku, gdy ceny zaczynają spadać po dojściu do linii trendu.  Jak widzimy na wykresie ceny wróciły w rejon wsparcia nawet po przebiciu średniej. Musimy pamiętać, że inwestorzy wybierają różne ramy czasowe lub kreślą linię trendu, która nie musi pokrywać się z naszą linią oporu i na tej podstawie zajmują pozycje (w tym przypadku grają na spadki). Powyższy wykres jest odzwierciedleniem walki inwestorów grających na spadki i inwestorów grających na wzrosty. Wynik tej walki nigdy nie jest znany i zabezpieczeniem się przed stratami powinien być ” stop los” postawiony poniżej formacji.

formacja przenikania.6

Rys. Formacja przenikania. Zamknięcie białej świecy poniżej połowy czarnej świecy.

Zamknięcie białej świecy poniżej połowy poprzedzającej ją czarnej świecy tworzy świecę łączoną o mniej optymistycznej wymowie. 

formacja przenikania 7

Rys. Zniesienie pozytywnego charakteru formacji przenikania.

Potwierdzeniem ważności formacji powinno być wysokie zamknięcie kolejnej świecy. Musimy bowiem pamiętać, że w trendach spadkowych często dochodzi zarówno do gwałtownych odbić, jak i szybkiego powrotu do trendu.