Świece japońskie – długi biały korpus

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie – długi biały korpus

Długi biały korpus  to świeca, która według japońskich analityków ma korpus bez cieni, co najmniej trzykrotnie dłuższy od poprzedniej świecy.

długa biała świeca

Rys. długi biały korpus.

Bardzo często długi biały korpus staje się strefą wsparcia.

biały korpus jako wsparcie

Rys. Długi biały korpus jako strefa wsparcia.

Korekta wywołana zbyt dużym wykupieniem rynku napotyka często na linie wsparcia występującą w połowie korpusu lub na wysokości końca jego dolnego cienia. Analitycy japońscy zaznaczają, że takie wsparcie występuje na rynku „byka”. Z obecnych doświadczeń wynika jednak, że może on być także wsparciem w końcowej fazie trendu spadkowego. Jednak w tym przypadku ze względu na siłę sprzedających wsparcie występuje często na wysokości końca jego dolnego cienia.

Szczególne znaczenie mają długie białe korpusy występujące w okolicach:

a) strefy wsparcia;

białe świece w strefie wsparcia

Rys. Białe korpusy występujące w okolicach strefy wsparcia.

Po przebiciu linii trendu spadkowego pojawił się długi biały korpus, który stał się strefą wsparcia. O jego sile świadczą pojawiające się w okolicy strefy wsparcia długie białe korpusy.

b) linii trendu;

biały korpus i linia trendu.

Rys. Białe długie korpusy występujące w okolicach linii trendu.

c) średniej ruchomej;

biały korpus i średnia.

Rys. Biały długi korpus występujący w okolicach średniej ruchomej.

Silne odbicie się od wyżej wymienionych linii w postaci długiej białej świecy świadczy o sile „byków” i jest dla inwestorów sygnałem kupna przeważnie potwierdzonym przez zwiększony wolumen obrotów.

Ważną rolę odgrywają długie białe korpusy także w prognozowaniu przyszłych cen podczas przełamania:

a) linii trendu;

przełamanie linii oporu

Rys. Przełamanie linii trendu spadkowego przez długi biały korpus.

b) linii oporu;

przełamanie linii oporu.

Rys. Przełamanie linii oporu przez długi biały korpus.

c) średniej ruchomej;

przełamanie średniej.J

Rys. Przełamanie średniej ruchomej przez długi biały korpus.

Przełamanie wyżej wymienionych linii przez długi biały korpus przy zwiększonych obrotach i potwierdzony wskaźnikami technicznymi jest sygnałem do zakupów i w większości przypadków stanie się w przypadku korekty linią wsparcia.

.

biała świeca w końcowej fazie spadków

Rys. Długi biały korpus występujący w trendzie spadkowym.

Długi biały korpus występujący w trendzie spadkowym świadczy o spadku siły „niedźwiedzi” Jeżeli nastąpił przy tym wzrost obrotów oraz wskaźniki techniczne wygenerowały sygnał kupna, możemy spodziewać się zmiany trendu. W tym przykładzie długi biały korpus występujący w trendzie spadkowym stał się strefą wsparcia, a po przebiciu linii trendu spadkowego od tej strefy rozpoczął się trend wzrostowy.