Świece japońskie

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Świece japońskie

Wykresy świecowe mają około 200 lat dłuższą historię od zachodnich wykresów cenowych. Stały się niezwykle modne i obecnie, każdy program do analizy technicznej zawiera wykresy świeczkowe, które możemy analizować w różnych zakresach czasowych. Należy zdać sobie jednak sprawę, że wykresy świecowe powstały w Japonii w XIX wieku na bazie jeszcze wcześniejszych wykresów kotwicowych, a cała japońska technika gry na giełdzie oparta została na bazie książki z 1755 r. „Fontanna złota – trzech małp nauka o pieniądzach”. Formułuje ona trzy główne zasady, na których inwestor powinien opierać swoje decyzje :

 1. „Nie widzieć” – gdy widzisz trend, nie daj mu się porwać. Jest to okazja do kupna lub sprzedaży. Zgodnie z tą tezą w technice świecowej większą uwagę zwraca się na formację odwrócenia trendu.

 2. „Nie słyszeć” – nie kieruj się nowinami. Czekaj jak zareaguje na nie rynek.

 3. „Nie mówić” – decyzje inwestycyjne opieraj na własnej analizie. Możesz je konsultować wyłącznie z osobami, do których jesteś przekonany, że posiadają od ciebie większą wiedzę.

Współczesny inwestor ma do dyspozycji znacznie większą ilość narzędzi do prowadzenia analizy rynku i powinien je wykorzystywać. Nasze rozważania na temat klasycznych wykresów świecowych powinniśmy łączyć z zachodnimi wskaźnikami technicznymi.

Rodzaje świec.

1. Budowa świecy.

rodzajeswiec

Rys. Budowa świec.

Świeca zbudowana jest z korpusu oraz dolnego i górnego cienia. Wielkość korpusu to różnica pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Jeżeli jest ona dodatnia, korpus jest biały, jeżeli ujemna – czarny. Cienie oznaczają najwyższe (cień górny) i najniższe (cień dolny) ceny, które nie są akceptowane przez inwestorów w danej jednostce czasowej. Pojedyncze świece nie powinny być podstawą do zawarcia transakcji, ale w połączeniu z innymi wskaźnikami dają nam ogólny obraz siły lub słabości rynku.

2. Rodzaje świec.

 • długi biały korpus;

 • długi czarny korpus;

 • doji;

 • świece wysokiej fali;

 • młot;

 • wisielec;

 • szpulka;

 • spadająca gwiazda.

Podstawowe formacje świecowe.

Zanim przejdziemy do omawiania formacji, omówię metody ich interpretowania.

Jeżeli formacja składa się z więcej niż jednej świecy, które można połączyć w jedną świecę to nazywamy ją świecą łączoną. Jej konstrukcja pozwala dla bardziej agresywnych graczy na wcześniejsze zajmowanie pozycji. Jest to obecnie o tyle łatwiejsze, że mamy do dyspozycji wykresy świecowe w różnych ramach czasowych.

Konstrukcja świecy łączonej:

budowa świecy łączonej

Rys. Konstrukcja świecy łączonej.

 1. Cena otwarcia pierwszej świecy jest ceną otwarcia świecy łączonej.

 2. Najwyższa cena świecy łączonej jest wierzchołkiem jej górnego cienia.

 3. Najniższa cena świecy łączonej jest wierzchołkiem jej dolnego cienia.

 4. Cena zamknięcia ostatniej świecy jest ceną zamknięcia świecy łączonej

Jak widać z konstrukcji, wymowa takiej świecy zależy od długości pierwszej świecy. Otwarcie drugiej świecy znacznie poniżej (powyżej) środka pierwszej świecy tworzy świecę o bardzo negatywnej (pozytywnej) wymowie, mały korpus z długim cieniem.

świeca łączona

Rys. Świeca łączona o negatywnej wymowie.

świeca łączona. 1JPG

Rys. Świeca łączona o pozytywnej wymowie.

Klasyczne formacje świec były tworzone wiele lat temu na rynku akcji. Można więc było je rozpatrywać jako kolejne sesje, na których dochodziło do otwarcia powyżej szczytu lub poniżej dołka poprzedniej sesji. Obecnie formacje świecowe możemy stosować na wszystkich rynkach i na każdym zakresie czasowym. Ze względu na ciągłość wielu rynków przez cała dobę, otwarcie kolejnej świecy następuje zazwyczaj na wysokości zamknięcia świecy poprzedniej. Musimy więc być obecnie bardziej tolerancyjni od dawnych analityków Japońskich.

Najważniejszym sygnałem dla inwestora powinno być położenie świecy łączonej w ogólnym obrazie rynku.

Podobnie jak w przypadku formacji zachodnich, formacje świecowe dzielimy na :

a) formacje zapowiadające zmianę trendu;

b) formacje zapowiadające kontynuację trendu;

skupimy się jednak wyłącznie na podstawowych formacjach zapowiadających zmianę trendu, gdyż jak już wspominaliśmy, formacje te odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Należą do nich:

 1. Zasłona ciemnej chmury.

 2. Formacja przenikania.

 3. Formacja objęcia hossy.

 4. Formacja objęcia bessy.

 5. Dno ostatniego objęcia.

 6. Wierzchołek ostatniego objęcia.

 7. Harami.

 8. Gwiazda wieczorna.

 9. Gwiazda poranna.

  Zobacz także interesujące frazy:

 • świece japońskie formacje;

 • japońskie świece;

 • świece i inne japońskie techniki.